CİTÖB

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi’nin (CİTÖB) kurulmasıyla ODTÜ’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği toplumsal bir sorun olarak ortaya konmuş ve üniversite bu sorunu aşmada sorumlu konuma gelmiştir. Bu birimin kurulmasıyla, toplumsal cinsiyet temelli şiddet (taciz, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, gibi) disiplin suçu haline gelmiştir. Rektörlüğe bağlı olan bir birim olarak CİTÖB şiddete dair başvuru alır, fail(ler)in cezalandırılması, suça maruz bırakılanların güçlendirilmesi için Disiplin Kurulu’na görüş belirtir ve kaynak sunar. Süreç, beyan esasında, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gözönünden bulundurularak ve anonim işler. Süreç, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalar yapmış, meseleye dair bilgi ve deneyim sahibi akademisyenler tarafından yürütülür. Öğrenciler dahil edilmez. Henüz odası ve telefon numarası yoktur.

Dayanışma için bizlere ulaşabilirsiniz!

Bilgi edinmek için:
https://citob.metu.edu.tr

Online başvuru için:
citob@metu.edu.tr

Dilekçe yoluyla başvuru için:
CİTÖB’e hitaben yazdığınız dilekçenizi bir zarfa koyup Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne teslim edebilirsiniz. Evrak ve Arşiv Müdürlüğü kapalı zarfı birimimize ulaştıracaktır.
Zarfın üzerine sadece “CİTÖB’e iletilmek üzere” yazmanız yeterlidir. Adınızı ve iletişim bilgilerinizi sadece dilekçeye yazınız, zarfın üzerine adınızı yazmanıza gerek yoktur.

Dayanışma için bizlere ulaşabilirsiniz:
ararenkfanzin@gmail.com
https://twitter.com/ArarenkF