Yayın Politikamız

AraRenk Fanzin, feminist bir gaye ve duruşla ortaya çıkmış olup, toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde teori, yöntem, politika ve etik tartışmaları yürütmek ve aynı zamanda birçok farklı alandan edebi, teorik ya da deneyime dayalı birçok yazını bünyesinde biriktirme hedefiyle yola çıkmıştır. Çoklu disiplin ve perspektiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bütün bakış açılarına açık olmayı kendine hedef koyan bir oluşumdur. Bununla beraber, AraRenk Fanzin, ötekileştirmeyi ve eşitsizliği dolaylı ya da dolaysız bir şekilde pekiştirecek cinsiyetçi, homofobik, transfobik, ırkçı, herhangi bir kişiyi ya da grubu hedef gösterici, nefret söylemi içeren hiçbir yazın ve perspektifi içinde barındırmamak konusunda hassas ve kararlıdır.

AraRenk Fanzin’i oluşturan kadınlar olarak trans kapsayıcılığa önem veriyoruz. Trans özgürlüğü mücadelesini feminist mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Trans kadınların maruz kaldığı kadın düşmanlığı, ayrımcılık ve ötekileştirmeyi ataerkinin bir sonucu olarak görüyor ve trans-dışlayıcılık ve transfobi kendini feminist olarak tanımlayan çevreler de dahil olmak üzere nereden gelirse gelsin kabul etmiyoruz. Bu bağlamda, trans deneyimli kadınların fanzinin geliştirilmesine ve içerik üretilmesine yönelik sağlayacakları katkılara büyük bir önem atfediyoruz.

AraRenk fanzin ODTÜ ile ilişiği olan ve kendini feminist olarak tanımlayan bir grup tarafından kurulmuş olsa da bu grup değişime ve genişlemeye açık ve tabidir. Bundan dolaylı herhangi bir bağlayıcı yazar kadrosu olmamakta kendine söz söyleyecek bir alan arayan, trans veya cis kadınları da bu fanzin bünyesinde yazmaya davet ve teşvik etmektedir.

Fanzinimiz, gelecek olan bütün yazı ve önerilere açık olmakla beraber yukarıda belirtildiği üzere bu yazılarda herhangi bir biçimde ötekileştirmeyi ve eşitsizliği pekiştirecek, hedef gösterici, nefret söylemi içeren herhangi bir durumun tespit edilmesi koşulunda yazarla birebir iletişime geçilecektir. İletişime geçilme süreci AraRenk fanzin editörleri tarafından takip edilecek olup dışlayıcı söylem içeren/ pekiştiren yazında ya yazarla karşılıklı tartışma sonunda bu sorunun giderilmesi ya da sorunun giderilemediği takdirde yayın politikamıza uygun olmamasından dolayı yazıya fanzinimizde yer verilmemesi ile sonuçlanacaktır. Bunun dışındaki bütün koşullarda gönderilen yazılar minimum düzenleme yapılarak yazarın göndermiş olduğu/ talep ettiği şekli ile yayınlanacaktır.

Yazarlar istedikleri takdirde isimleri ve kısa bir tanıtım yazısı ile anonim olarak veya rumuz ile yazılarının yayınlanmasını talep edebilirler, kimlikleri kesinlikle istedikleri boyutlarda gizli tutulacaktır.

Yazılara yönelik herhangi bir format kısıtlaması yoktur. Yazarlar yazıları ile yayınlanmasını istedikleri görseli, yazının bölümlenmesini kendileri belirleyerek gönderebilir veya editör ile konuşarak ilerleyen süreçte de belirleyebilirler.

AraRenk fanzin, herhangi bir tarih/ zaman kısıtlaması olmadan yazı kabul eder. Gelen yazılar editöryel süreçleri bittikten sonra editörlerce belirlenen bir sıra yayına sunulur. Editörlerce yazıların yayınlanma sırası trans kapsayıcılık ilkemiz basta olmak üzere, yazıların geliş yoğunluğu, herhangi sekmeye yığılma olmaması vb. durumlar göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

İlk etapta önerilen ve açılacak olan sekmelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiş olmakla beraber, sekmelerin sınırları genişletilmeye açık ve feminist politikanın devinimi içerisinde değişime de tabidir:

Deneyim: Deneyim sekmesi en büyük hayallerle açılan sekmemizdir. Bu sekmenin amacı yazmak isteyen herkesten hayata dair feminist izlenimlerini, anılarını, paylaşmak istedikleri her şeyi anlatabilecekleri bir alan açmaktır. Bu sekmeden günlük tarzı yazılardan ifşalara, kişisel hayat çıkarımlarından şekillenen yazılardan, gündelik olaylardan aklımıza gelmiş politika önerilerine kadar yer vardır. Bu sekme için gönderilen yazıları sıfır editör sürecinden geçirmek gibi bir politika benimsiyoruz. Dilbilgisi hataları dâhil değiştirilmeden yazarın gönderdiği/ istediği şekilde, yazarın kimliği yazarın talebine göre gösterilerek veya gizli tutularak gelen yazılar paylaşılacaktır.

Teori Politika: Bu sekmemiz feminist teori üzerine düşünce yazıları, politika önerileri, gündelik veya geçmiş teori veya politikalara yönelik eleştirel yazılar, akademik bir gözle bizlerin gündelik hayatına dokunan meseleleri ele alacak yazılar için ayrılmıştır.

Ekoloji: Kadının doğa ve ekoloji ile aynı kefeye konulması genel geçer, özcü ve toplumsal kadınlık rollerini pekiştiren bir eğilim olmakla birlikte, devlet ve sermayenin yarattığı ekolojik yıkımdan özgün ve katmerli etkilenen, kendi yaşamı için, yasam alanları ve ekosistemler ile uyumlu deneyim ve siyaset üreten kadınlar ekoloji mücadelesinden hem güçlenip hem de ekoloji mücadelesini gözle görülür çabaları ile toplumsal bir mücadele boyutuna taşımışlardır. Yalnızca ekoloji politikaları değil, ekolojik pratikleri de içerecek olan bu sekmemizde, kadın deneyimi gözünden ekoloji politikası , bu politika ve tutumlar üzerine düşünceler ve eleştiriler, ekolojik yaşam üzerine tavsiye ve pratikler de yer alacaktır.

Kültür Sanat: Bu sekmemiz kültür ve sanat eserlerine feminist bir gözle yaklaşımımızı, feminist sanat üretimi ve eleştirisini artırmayı hedefleyerek açılmıştır. Bu sekme için film analizlerinden, kitap özetlerine, feminist sanat girişimlerimize, ürettiklerimize ve daha fazlasına alan açmayı hedefliyoruz. Kültür ve sanat yazınlarında eleştirel bakış açısını desteklemekle beraber, herhangi bir şiddet/ taciz/ tecavüz faili sanatçının eserinin, sanatçının hayatından bağımsız olarak ve bu gerçeği olumlayıcı bir dil kullanılarak yazılmasını desteklemediğimizi belirtmek isteriz.

Çeviri: Bu bölüme gönderilecek olan yazılar orijinal metne sadık kalınarak yapılan özgün çeviriler olmalıdır. Çeviri metni orijinal metinle beraber gönderilir. Çeviri sekmemiz her dilden çeviri kabul etme hayaliyle yola çıkmakla beraber şu an yalnızca İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Kürtçe ve Zazaca dillerinden yapılan çevirileri kabul etmektedir. Yapılan veya yapılması planlanan çeviri yazılarında herhangi bir içerik kısıtlaması olmamakla beraber temel ilkemiz olan herhangi bir ayrımcı/ dışlayıcı/ ötekileştirici söylem içermeme ilkesi ile örtüşmesi kaidesi aranmaktadır. Bunun yanı sıra çevirisi yapılan yazarın ve yazının yayınlanmış olduğu platformların daha önce herhangi bir taciz/ şiddet/ mobbing vs. vakası ile ifşa edilmemiş olması gerekmektedir. Çevirmenlerimizden bu durumu kontrol etmelerini veya eğer bu konuda bilgileri yoksa belirtmelerini rica ediyoruz.

CİTÖB: CİTÖB (Cinsel Tacizi Önleme Birimi) yalnızca ODTÜ değil, Türkiye genelindeki çeşitli başka okullarda bulunan bir birimdir. İsimlendirmesi okuldan okula değişse de amacı üniversiteler içerisindeki cinsel şiddet ve taciz üzerine aktif çalışma yürütmek ve bu durumlara müdahale etmek olan birimlerdir. ODTÜ çevresinden başlatmış olduğumuz bu fanzinde CİTÖB sekmesini bulundurmayı bir görev biliriz. ODTÜ’den başlayarak üniversiteler içerisindeki CİTÖB faaliyetlerinden bahsedecek, bu CİTÖB’leri tanıtacak, kuruluş süreçlerindeki deneyimlerimiz ve mücadelelerimiz paylaşacak, şu anki işleyişlerine dair eleştiri ve politika önerileri sunacak yazıları bu sekmemizde toplamayı hedefliyoruz.